Zarząd
Prezes – Monika Dąbrowska
Sekretarz – Justyna Majewska – Karandys
Skarbnik – Elwira Wojtyniak

Komisja Rewizyjna
Tomasz Brzozowski
Przemysław Katra
Krzysztof Woliński