Zagadnienie leczenia przepuklin sięga starożytności, zaś problem łat znany był już w Średniowieczu. Usiłowano wówczas zaopatrzyć przepukliny za pomocą różnego rodzaju materiałów, których zadaniem miało być zamknięcie wrót. Brak znajomości sterylizacji skazywał te metody na niepowodzenie jeszcze przez wiele lat. Dopiero XIX wiek przyniósł przełom w tej dziedzinie. Chirurg włoskiego pochodzenia, Eduardo Bassini, opracował i przedstawił technikę plastyki kanału pachwinowego, która stała się kanonem leczenia przepuklin przez następne stulecie. Polegała ona na wykonywaniu operacji naprawy przepukliny w oparciu o własne tkanki zbliżane pod napięciem. Technika ta jest do dzisiaj stosowana przy naprawach niewielkich przepuklin, w tym wrodzonej przepukliny przeponowej. [29]