Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik” powstało z inicjatywy rodziców i bliskich kilkorga dotkniętych chorobą dzieci. Zebranie założycielskie odbyło się 19 stycznia 2014 r., zaś 23 kwietnia 2014 r. uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Stowarzyszeń), pod numerem KRS 0000506227.

Nasza misja

Naszym nadrzędnym celem jest dzielenie się informacjami na temat tej rzadkiej wady oraz wsparcie rodzin, zarówno w oczekiwaniu na przyjście na świat dziecka, jak i po urodzeniu.
Jako Rodzice dobrze wiemy, że najcenniejszym skarbem jest wiedza – to ona pomaga uratować kolejne Życie.

Nasze cele statutowe:
  • Dobroczynność i działalność charytatywna,
  • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
  • Promocja i organizacja wolontariatu,
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Inne formy wsparcia dla członków Stowarzyszenia.

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka dotkniętego wrodzoną przepukliną przeponową i szukasz pomocy lub pragniesz podzielić się swoją wiedzą oraz wsparciem, skontaktuj się z nami!