Zarząd
Prezes – Małgorzata Witkowska
Sekretarz – Justyna Majewska-Karandys
Skarbnik – Joanna Wolińska

Komisja Rewizyjna
Tomasz Brzozowski
Przemysław Katra
Andrzej Bednarczyk