Jeszcze przed rozwiązaniem, lekarze oraz położne udzielają rodzicom informacji  na temat tego, w jaki sposób może przebiegać poród, oraz o tym, co się będzie działo bezpośrednio po nim. Personel medyczny stara się również przygotować przyszłych rodziców na to, co czeka ich w najbliższym czasie.

Zasady postępowania z noworodkiem z WPP, od pierwszych chwil życia, znacznie różnią się od standardowych. Wszystkie działania nakierowane są na jak najszybsze ustabilizowanie oddechu, a następnie przetransportowanie noworodka na oddział intensywnej terapii.

ECMO

Extracorporeal Membrane Oxygenation – ciągłe pozaustrojowe natlenianie krwi z użyciem oksygenatora membranowego – to metoda leczenia stosowana zarówno u noworodków, dzieci, jak i dorosłych ze skrajną niewydolnością oddechową i/lub krążeniową, oporną na zastosowane konwencjonalne metody leczenia. Jest to zmodyfikowana forma krążenia pozaustrojowego, umożliwiająca wspomaganie układu oddechowego lub krążenia w oddziale intensywnej opieki medycznej lub też całkowite zastąpienie układu oddechowego chorego.

Zabieg plastyki przepukliny przeponowej

Operacja odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Polega na odprowadzeniu narządów jamy brzusznej z klatki piersiowej i zamknięcie ubytku w przeponie. W 20–30% przypadków do odtworzenia przepony konieczne jest wykorzystanie materiału zastępczego potocznie nazywanego “łatą”, co w przyszłości może spowodować deformację klatki piersiowej [18]. Wykonanie zabiegu jest nieodzowną częścią leczenia, jednak decyzja o czasie jego przeprowadzenia zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim, ustabilizowania układu oddechowo-krążeniowego. Priorytetem w terapii jest też  zapobieganie nadciśnieniu płucnemu.

Rekonwalescencja

Pobyt w szpitalu

Pierwsze godziny po wykonaniu zabiegu są niezwykle trudne dla wszystkich. Dla malucha, który nadal jest zaintubowany, żeby nabrać sił, a jednocześnie dzielnie znosi wszystkie badania i szereg niezbędnych czynności, które wykonuje personel medyczny.  Wszystko to, by ratować jego zdrowie. Dla rodziców, którzy czekają, nieustannie obracając w myślach każde słowo i informację na temat stanu dziecka. Te pierwsze dni wymagają cierpliwości. Dziecko potrzebuje czasu, ciszy i intensywnej opieki lekarskiej. Na opiekę rodziców, przytulanie i karmienie piersią, przyjdzie czas – za parę tygodni. Nie da się wstępnie oszacować długości pobytu w szpitalu. Lekarze zwykle mówią o 5-7 tygodniach, jako absolutnym minimum. Po rozintubowaniu, pozytywnych próbach przejścia na samodzielny oddech i pierwszych posiłkach podanych przez smoczek, lekarz prowadzący może podjąć decyzję o przeniesieniu maluszka z inkubatora do łóżeczka. Awansem na inną salę – gdzie pod czujnym okiem pielęgniarek, rodzice będą mogli się nim zaopiekować.

Powyższe opracowanie przedstawiamy wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje te zaczerpnięte są z ogólnie dostępnych źródeł, a także są wypadkową naszych doświadczeń. Mogą stanowić jedynie wskazówki i pomoc w przybliżeniu trudnych zagadnień związanych z chorobą. Nie zastępują fachowej diagnozy i opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów.