Wrodzona Przepuklina Przeponowa

(łac. hernia diaphragmatica congenita, ang. congenital diaphragmatic hernia, CDH )

Wada polegająca na przemieszczeniu narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej przez ubytek w przeponie. Ubytek ten wynosi od około 1,5 cm do całkowitego braku przepony.

Jest to wada zagrażająca życiu zarówno płodu, jak i noworodka. Głównym powodem, dla którego wadę zakwalifikowano do najcięższych, jest fakt, że narządy, które we wczesnym życiu płodowym przedostają się do klatki piersiowej, utrudniają lub uniemożliwiają rozwój płuc oraz uciskają serce. Skutkuje to niewydolnością oddechową i krążeniową noworodka. Od chwili narodzin dziecka konieczne jest stosowanie technik wentylacji, które minimalizują uszkodzenie płuc. Wada bezwzględnie wymaga interwencji chirurgicznej po porodzie. Interwencja ta polega na odprowadzeniu trzewi do jamy brzusznej i zamknięciu ubytku w przeponie (w celu zmniejszenia ciśnienia panującego w jamie opłucnowej, co umożliwia rozprężenie płuc). [2]. W zależności od wielkości ubytku w przeponie, zostaje ona zszyta bądź  konieczne jest doszycie do jej brakującego fragmentu specjalnego materiału. [1] Przez wiele lat wykorzystywano do tego celu naturalny materiał przygotowywany m.in. z powięzi wołowej. Obecnie, w Polsce oraz w większości krajów na świecie, powszechnie stosowanym materiałem do rekonstrukcji przepony  jest sztuczne tworzywo  z politetrafluoroetylenu (gore-tex).

 

schemat-web

 

Przepona – najważniejszy mięsień oddechowy w naszym ciele. Pełni dwie niezwykle istotne funkcje – oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej, a jej praca umożliwia oddychanie. Przepona rozwija się między 4 a 9 tygodniem życia płodowego.

Piśmiennictwo:
1.  Kamiński A. Wybrane zagadnienia z chirurgii, urologii, neurochirurgii i ortopedii dziecięcej.,  red. nauk. Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H.  Pediatria. Tom II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 1148, 1149.
2.  Czernik J. , Chrzan R. : Postępy w chirurgii płodu. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. Sygnatura: Adv. Clin. Exp. Med. 2003, 12, 4, 497–505 ISSN 1230−025X ,
http://www.dbc.wroc.pl/Content/2382/r14_Czer.pdf  (dostęp: 1.06.2014).
3.  Krechowiecki A., Czerwiński F., Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL ,Warszawa 2009, s. 167
4. Dąbrowska K., Gadzinowski J.: Czy operacje wewnątrzmaciczne są uzasadnione? – perspektywa neonatologa. Część I. Wrodzona Przepuklina Przeponowa Ginekologia Polska 2011; 82(05):371-377.,
http://ginekolpol.com/abstracted.php?level=4&id_issue=850714 (dostęp: 1.06.2014).
5. Szaflik K., Współczesne zastosowanie terapii prenatalnej, str 8, 9. http://grupamedica.pl/files/Spala/szaf.pdf (dostęp: 12.07.2014), materiał z konferencji z 9.05.2014. http://www.grupamedica.pl/files/Prenatalll/program.pdf
6. Wrodzona Przepuklina Przeponowa u Noworodka, red. Błaszczyński M.(red), Jankowski A.(red), Noworodek z przepukliną przeponową. Zasady postępowania. Szczapa. J., Świrkowicz M., str.57, 58, Poznań 1998, wyd.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33, ISBN – 83-906790-0-0, http://www.chirurgia.poznet.pl/pliki/mon5w.pdf

7. Krokowicz A., Zamostkowa Przepuklina Przeponowa., XXXV, Polski Przegląd Hirurgiczny. 1963, 5, 491 – 496, http://www.hernia.pl/pliki/1963_2.pdf
8. Wrodzone wady rozwojowe informacje ogólne, http://www.rejestrwad.pl/ , (dostęp 1.10.2014).