Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Specjalista ginekologii i położnictwa
Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Perinatologii


dr Przemysław Kosiński

Ginekolog
Specjalista diagnostyki i terapii płodu


dr Sadeq Yaqoub

Chirurg


ks. Jerzy Dalak

Wsparcie duchowe
Proboszcz Parafi pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie


Prof. dr hab.n.med. Iwona Maroszyńska

Specjalista pediatrii i neonatologii
Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi


Prof. dr hab.n.med. Anna Piaseczna Piotrowska

Specjalista chirurgii dziecięcej
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi