Serdecznie zapraszamy do zasilenia naszego grona:

Rodziców, którzy posiadają lub spodziewają się dziecka z WPP;

Osoby małoletnie, powyżej 16 roku życia, dotknięte WPP;

Osoby pełnoletnie dotknięte WPP;

Członków najbliższej rodziny dziecka z WPP;

Osoby i instytucje:

  • którym nasze dzieci zawdzięczają swoje życie – w szczególności  lekarzy oraz personel medyczny zaangażowany w ratowanie życia i opiekę nad naszymi dziećmi;
  • które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się zarówno do rozwoju Stowarzyszenia, jak i wspierają je działalnością naukową;

Osoby oraz instytucje, które chcą nas wesprzeć finansowo.

Wszystkim Państwu jesteśmy niezmiernie wdzięczni.