ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ “MALI-WIELCY BOHATEROWIE”

Wystawa ZDJĘĆ DZIECI, które urodziły się z wrodzoną przepukliną przeponową i dają wszystkim nadzieję, że można wygrać z tą ciężką wadą.


Miejsce wystawy:
Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii WUM, w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A, hol D – wejście przed Oddziałem Patologii Ciąży oraz przed Pracowniami USG Kliniki.
Wystawa jest kontynuacją szerzenia wiedzy i świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej.
Serdecznie dziękujemy:
Panu Profesorowi Piotrowi Węgrzynowi
oraz
Panu dr hab. Przemysławowi Kosińskiemu
za możliwość organizacji wystawy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A, gdzie co roku w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii przychodzi na świat wiele dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową.
Tym, co wyróżnia Klinikę, jest unikalna w skali kraju możliwość zapewnienia w tym samym budynku kompleksowej opieki Kobietom w ciąży oraz ich dzieciom jeszcze przed porodem oraz dzieciom, które przyszły na świat z wadami wrodzonymi.
Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, kierowana przez prof. Piotra Węgrzyna, jest obecnie jedynym miejscem w Polsce, gdzie wykonywane są wewnątrzmaciczne operacje wrodzonej przepukliny przeponowej u płodu i jednym z niewielu na świecie oferujących kompleksową opiekę, zarówno przed, jak i po urodzeniową w przypadku tej wady – w tym samym budynku wykonywane są zabiegi wewnątrzmaciczne (FETO), poród oraz operacja dziecka po porodzie. Zespół Klinki przy ul Żwirki i Wigury ma ogromne doświadczenie w zabiegach wewnątrzmacicznych i ma na swoim koncie około 200 wykonanych fetoskopii!
Zabieg FETO (Fetoscopic EndoTracheal Occlusion) polega na fetoskopowym założeniu miniaturowego balonu do tchawicy płodu, co w istotny sposób zwiększa szanse na prawidłowy rozwój jego płuc. W najcięższych postaciach przepuklin przeponowych FETO stanowi jedyną szansę dla dziecka, co zostało udowodnione w badaniu z randomizacją opublikowanym w New England Journal of Medicine w lipcu 2021 r.
Operacje są przeprowadzane przez Zespół doświadczonych lekarzy: dr hab. Przemysława Kosińskiego, prof. Piotra Węgrzyna, dr n. med. Katarzynę Luterek.
Przed 2014 rokiem w większości pacjentki, które kwalifikowały się do takich zabiegów, były zmuszone jechać do ośrodków w Londynie lub w Brukseli. Była to dla nich sytuacja ze wszech miar niekorzystna – m.in. trudna i daleka podróż oraz związane z nią koszty.
Noworodki wymagające wielospecjalistycznej pomocy nie muszą opuszczać gmachu Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM przy ul. Żwirki i Wigury 63 a. Najwyższej klasy specjaliści dbają o nie tu, gdzie się rodzą. Transport bardzo często doprowadza do znacznego pogorszenia stanu dziecka z ciężką wadą wrodzoną.
Po porodzie dzieci będą operowane przez bardzo doświadczony w tym zakresie Zespół Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym pod kierunkiem prof. Andrzeja Kamińskiego.
Jednostka zapewnia również kompleksową opiekę dla dzieci już po zakończeniu leczenia szpitalnego. Nasi mali bohaterowie znajdują się pod czujnym okiem dr Żanety Słowik – Moczydłowskiej.
Warto również dodać, że na terenie kampusu WUM przy ulicy Księcia Trojdena działa wyjątkowe miejsce – Fundacyjny Dom Ronalda McDonalda. Nowa inicjatywa dotyczy pacjentek, u których przeprowadzono w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ulicy Żwirki i Wigury 63A wewnątrzmaciczne operacje z powodu wrodzonej przepukliny przeponowej u płodu (zabieg FETO). Dom, położony jest na wyciągnięcie ręki od szpitala i, co ważne z punktu widzenia osób korzystających z jego gościnności na dłuższy czas, pobyt w nim jest w 100% bezpłatny. W efekcie wspólnej inicjatywy Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ulicy Żwirki i Wigury 63A WUM i Fundacji dla operowanych pacjentek pobyt w Domu może zacząć się już po samym zabiegu FETO, a nie od momentu porodu.
Obecnie możliwość skorzystania z kompleksowości opieki oferowanej w ramach DSK UCK WUM przynosi bardzo wiele korzyści dla pacjentek, które spodziewają dziecka z wadą wrodzoną jaką jest przepuklina przeponowa.