Dziecko z wrodzoną przepukliną przeponową jest pacjentem szczególnej troski. Specjaliści ratujący dzieci z tym schorzeniem podkreślają, że nie jest to tylko wada przepony, a zespół chorób, który wymaga stałego monitorowania. Jednak rodzice nadal spotykają się z niewiedzą na temat schorzenia i brakiem doświadczenia ze strony szeroko pojętego personelu medycznego w postępowaniu z pacjentem z WPP. Wada ta jest rzadka, niezwykle złożona, a każde dziecko nią dotknięte wymaga wnikliwego przebadania i systematycznych wizyt u wielu specjalistów. Należy mieć na uwadze fakt, że każdy przypadek WPP jest obarczony nawrotem przepukliny w późniejszym czasie, a także ujawnieniem innych powikłań. Regularne badania to podstawowe działania profilaktyczne.

Zorganizowanie dzieciom sprawnej opieki zdrowotnej, by mogły się rozwijać to inwestycja zarówno w ich przyszłość, jak i całego społeczeństwa.