Walne Zebranie Członków 
30 kwietnia 2017 Lublin

Walne Zebranie Członków 
25 czerwca 2016 Kołobrzeg

Walne Zebranie Członków 
19 kwietnia 2015 Łódź

Spotkanie założycielskie
19 stycznia 2014 Łódź