W Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

29 i 30 listopada br. w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym ul. Żwirki i Wigury 63a, przeprowadzono dwie unikalne w skali kraju operacje wewnątrzmaciczne u pacjentek w 27 tygodniu ciąży z ciężką postacią wrodzonej przepukliny przeponowej u płodów.

Po wielu latach doczekaliśmy się!


Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, kierowana przez prof. Piotra Węgrzyna, jest obecnie jedynym miejscem w Polsce, gdzie wykonywane są wewnątrzmaciczne operacje wrodzonej przepukliny przeponowej u płodu i jednym z niewielu na świecie oferujących kompleksową opiekę, zarówno przed, jak i po urodzeniową w przypadku tej wady.

Gratulacje ! Cieszymy się niezmiernie, życzymy powodzenia i dalszych sukcesów!