Miesiąc Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej

 

Kwiecień Miesiącem Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej

Na całym świecie choroba dotyka 1:3800 żywo urodzonych dzieci, w Polsce 1:7500.

Oznacza to, że w naszym kraju ponad 50 rodzin w ciągu roku usłyszy diagnozę -WPP

schemat-web

 

Jest to wada zagrażająca życiu zarówno płodu, jak i noworodka. Narządy, które we wczesnym życiu płodowym przedostają się do klatki piersiowej, utrudniają lub uniemożliwiają rozwój płuc oraz uciskają serce. Skutkuje to niewydolnością oddechową i krążeniową noworodka.

Mimo ogromnego postępu medycyny, dzieci dotknięte WPP borykają się z licznymi powikłaniami i schorzeniami. Są to przede wszystkim:

  • Choroby płuc i układu oddechowego
  • Choroby układu pokarmowego
  • Choroby układu kostno-stawowego
  • Zahamowanie wzrostu lub powolny wzrost
  • Zaburzenia/opóźnienia  neurologiczne oraz zaburzenia zachowania
  • Zaburzenia słuchu
  • Stałe ryzyko nawrotu przepukliny

Już dziś możesz wesprzeć naszych Podopiecznych, których czeka leczenie i rehabiliacja

https://wpp-stowarzyszenie.pl/jak-mozesz-pomoc/dolacz-do-grona-darczyncow