Światowy Dzień Chorób Rzadkich 2015

 

banner_28_02_choroby_rzadkie

Życie z rzadką chorobą – Wspólnie, dzień po dniu.

28 lutego 2015 r. po raz piąty w Polsce odbędzie się Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Obchody rozpocznie doroczna konferencja w Pałacu na Wsypie w warszawskich Łazienkach Królewskich. http://www.dzienchorobrzadkich.pl/materialy/ZAPROSZENIE%2028.02.2015.pdf

Wrodzona przepuklina przeponowa jest jedną z 6 tysięcy chorób rzadkich. Choć każda z chorób występuje sporadycznie, łącznie dotyka około 6 procent społeczeństwa. Światowy Dzień Chorób Rzadkich to dla nas okazja do zwrócenia uwagi na najczęstsze problemy, z jakimi się borykamy, m.in.: brak dostatecznej wiedzy o wrodzonej przepuklinie przeponowej wśród personelu medycznego oraz niedostateczny dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji.

Zaangażuj się i Ty, wejdź na profil www.facebook.com/DzienChorobRzadkich i dowiedz się więcej.