Wadami wrodzonymi towarzyszącymi WPP mogą być:

 • wady układu krążenia (42%), t.j. wady serca: przełożenie wielkich naczyń, ubytek przegrody miedzykomorowej
 • układu moczowopłciowego (27%), – wodonercze, agenezja jądra
 • ośrodkowego układu nerwowego: wodogłowie, anencefalia (bezmózgowie), rozszczep kręgosłupa
 • układu kostnoszkieletowego
 • układu pokarmowego
 • Wady chromosomalne (15%),- trisomia 21,18 i 13 chromosomu

Wrodzona przepuklina przeponowa chodzi w skład zespołów wad:

 • Pentalogia Cantrella (wada serca, rozszczep wargi, ektopia serca, wytrzewienie, encephalocele),
 • Di Georga (wada serca, rozszczep wargi, mikrognacja, hiperteloryzm),
 • Fryns’a (wada serca, rozszczep wargi, wada nerek, wada przewodu pokarmowego). (10)

Stałe elementy wady:

 • niedorozwój płuc
 • przetrwały przewód tętniczy
 • niedokonany zwrot jelit (10)