ZUZIKOWY KALENDARZ NA ROK 2017

JUŻ JEST!
ZUZIKOWY KALENDARZ
NA NADCHODZĄCY ROK 2017!

Kalendarz pomaga ratować życie dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową.
Zapraszamy serdecznie do jego zakupu i wsparcia działalności
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową
i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin
„ZUZIK”

00-okladka

 01-zuzik-kalendarz 02-zuzik-kalendarz 03-zuzik-kalendarz 04-zuzik-kalendarz 05-zuzik-kalendarz 06-zuzik-kalendarz 07-zuzik-kalendarz 08-zuzik-kalendarz 09-zuzik-kalendarz 10-zuzik-kalendarz 11-zuzik-kalendarz 12-zuzik-kalendarz

Kalendarz można zamawiać wysyłając maila:
stowarzyszenie.zuzik@wp.pl
W mailu prosimy podać: imię, nazwisko, adres wysyłki oraz liczbę zamawianych kalendarzy.

Wpłaty za kalendarz prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie „ZUZIK”
ul. Zagłoby 24, 78-100 Kołobrzeg

Nr konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 80 2030 0045 1110 0000 0385 2960
w tytule wpłaty” DAROWIZNA NA POMOC I OCHRONĘ ZDROWIA”

Minimalna darowizna na Stowarzyszenie za kalendarz to 30 zł za sztukę.