Podaruj 1%

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym możesz pomóc naszym Podopiecznym. Okaż serce i przekaż 1% podatku.

Nasze Stowarzyszenie nie posiada statutu OPP dlatego NIE MOŻESZ przekazać nam swojego 1%.

Możesz to zrobić bezpośrednio na subkonto naszych podopiecznych….

https://wpp-stowarzyszenie.pl/jak-mozesz-pomoc/pomoz-naszym-podopiecznym/

Dziękujemy za okazane serce.